ČACHTICKÁ PEKÁREŇ
Gevis
Malinovského 886
Čachtice 916 21
IČO: 36 328 120
SK DIČ: 2020183671
OR : OS Trenčín, odd. Sro, vložka č. 13735/R

ČACHTICE
prevádzka: Malinovského 886
Tel.: 032/ 778 7360
vedúca predajne: +421 901 710 857

Expedícia, Objednávky:
Mobil: +421 915 451 939
objednavky@cachtickapekaren.sk

Účtovníctvo, Fakturácie:
Tel.: 032/ 778 7224
+421 901 778 722
+421 905 227 363

Nové Mesto nad Váhom

prevádzka: Klčové (oproti Kasárňam)

Tel.: 032/ 381 1556

prevádzka: ul.Železničná (Autobusová stanica)

Tel.: 032/ 381 0290

prevádzka: Jánošíkova 5 (bývalý PEKOS)

Tel.: 032/ 642 0785

prevádzka: školský bufet, ul.kpt.Nálepku

Piešťany

prevádzka: ul.Šindelárova4(Na Vŕšku)

Tel.: 033/ 381 0461

prevádzka: Kukučínova 23

Tel.: 033/ 381 3177